Aikamatkalla muuttuneessa luonnossa

Meteorologina tunnetun Kerttu Kotakorven kirja Suomen luonto 2100 – Tutkimusretki tulevaisuuteen vie aikamatkalle tulevaisuuden Suomeen, seuraavaan vuosisadan vaihteeseen. Ilmasto maassamme on muuttunut merkittävästi, sillä ilmaston lämpenemistä ei saatu pidettyä alle 1,5 asteessa, kuten vielä vuosisadan alkupuolella toiveikkaasti kuviteltiin.

Vuosisadan aikana luonnostamme on hävinnyt eläin- ja kasvilajeja ennennäkemättömällä vauhdilla. Myös uusia lajeja on tänne rantautunut, kun elinolosuhteet ovat sen mahdollistaneet. Vuodenajat eivät ole samanlaisia kuin ennen. Eniten ovat muuttuneet talvet, joista on tullut lyhyempiä ja vähälumisempia. Sadetta kyllä talvella riittää ennennäkemättömän paljon, mutta useimmiten se tulee vetenä. Kesäisin piinaavat usein viikkoja kestävät tukahduttavat helteet ja kuivuus, joka koettelee pahasti muun muassa maanviljelystä.

Kirjan esittelemän muutoksen raameiksi on valittu ilmastomalli RCP8.5. Valitulla mallilla maapallon ilmasto lämpenee vuosisadan loppuun mennessä neljä astetta, mikä on tämänhetkisen poliittisen ilmapiirin osoittama suunta. Suomessa keskilämpötila nousisi vieläkin enemmän, noin kuusi astetta. Lämpö-, sade- ja kuivuusennätyksiä rikotaan sekä Suomessa että maailmalla harva se vuosi tämän vuosisadan aikana. Äärisääilmiöt tulevat vuosi vuodelta tutummiksi meilläkin.

Saimaannorppia näkee vuosisadan lopussa vielä eläintarhoissa. Punkeilla on otolliset elinolosuhteet ja niitä tavataankin vuosisadan lopussa jo koko maassa. Tuhohyönteisillä menee hyvin ja metsien ja viljelysten riesaksi on ilmestynyt jos jonkinlaista tuholaista. Muutoin hyönteisten määrä on kuitenkin vähentynyt rajusti. Osittain sen myötä myös lintumäärät ovat romahtaneet.

“Ekosysteemi on rakentunut tiettyihin olosuhteisiin, joiden muuttuessa ekosysteemi muuttuu. Jotkin lajit ovat sopeutuvaisempia, kun taas toiset häviävät kiristyvässä kilpailussa. Jotkut lajit voivat siirtyä uusille, sopivammille alueille, mutta läheskään aina tämä ei ole mahdollista.” – Suomen luonto 2100 | Kerttu Kotakorpi

Pidin siitä, kuinka kirjassa ei kaunisteltu ihmisen ja luonnon suhdetta. Myyttinen suomalainen luontosuhde ammuttiin suorin sanoin alas, varmasti joidenkin ihmisten järkytykseksi. Mielestäni on jo aikakin, että lopetetaan hyssyttely ja kaunistelu ja katsotaan totuutta silmiin. Olemme itse tämän kaiken saaneet aikaan ja meillä on mahdollisuus vielä kääntää suunta, jos vain uskallammme myöntää virheemme.

“Ihminen itse on mullistanut sitä [luontoa] siitä asti, kun maata on asutettu. Voi sanoa, että Suomessa on tehokkaasti jopa tuhottu luontoa. Soitamme on ojitettu, metsiä kaadettu ja tilalle kasvatettu yksipuolisia viljelyksiä. Jossain määrin suomalaisessa luontokeskustelussa ja kansallisidentiteetin rakentamisessa on pidetty yllä myyttiä Suomen runsaista metsistä, soista ja koskemattomasta luonnosta. Varoituksen sananen on paikallaan. Joku lukija saattaa järkyttyä tai suuttua, kun kerron, ettei Suomi ole ihmisen saapumisen jälkeen ollut vain luonnon muovaama maakaistale. Suomalaiset kautta aikojen ovat jättäneet luontoon kädenjälkensä, jonka kosketus harvemmin on ollut kovin hellä. Suomalainen luonto on laajasti ihmisen muokkaama, hyväksikäyttämä, jopa raiskaama. Maa ja sen antimet on otettu ihmisen palvelukseen.” – Suomen luonto 2100 | Kerttu Kotakorpi

Myös metsäpolitiikkaan kirjailija ottaa kantaa. Suomessa vallitsi vuosikymmeniä avohakkuiden malli eikä muunlainen metsänhoito ollut edes sallittua. Se on tehnyt jo tähän mennessä paljon peruuttamatonta tuhoa luonnollemme esimerkiksi uhanalaistuvien lajien listan kasvaessa jatkuvasti. Lyhytnäköisen, metsäteollisuuden intressejä ajavan metsäpolitiikan seurauksia tulemme kantamaan vielä pitkään.

“Yhden lajin puupelto ei ole hyvinvoiva metsä. Luonnon näkökulmasta talousmetsä on hyvin yksipuolinen, melkein kuollut ekosysteemi. Itämeri ja sisävedet ovat rehevöityneet jätevesien, maanmuokkauksen ja viljelyksiltä karanneiden ravinteiden vuoksi.” Suomen luonto 2100 | Kerttu Kotakorpi

Se, että ilmaston voimakas lämpeneminen ei ehkä vielä näy sinun tai minun elämässä merkittävällä tavalla, ei tarkoita, etteikö se olisi totta ja etteikö se vaikuttaisi jo nyt maapallon ekosysteemeihin monella, usein hyvin tuhoisalla ja peruuttamattomalla tavalla. Suosittelen lämpimästi lukemaan tämän kirjan, jos haluat saada kattavan käsityksen siitä, miten luonto tulee muuttumaan lämpenevän ilmaston myötä ihan täällä koto-Suomessakin. Vuosi 2100 voi kenties tuntua kaukaiselta, mutta nyt syntyvät vauvat tulevat elämänsä aikana kokemaan kaikki nämä muutokset. Heidän vanhuus Suomessa vuonna 2100 näyttää hyvin erilaiselta luonnon muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Kun luonto muuttuu, muuttuu myös kaikki muu. Elinkeinot, asuminen, liikkuminen, ruoantuotanto, vapaa-aika, terveys…Halusimme tai emme, olemme osa luontoa ja kun luonto muuttuu, on myös ihmisen pakko muuttua ja muokata toimintaansa, jotta sopeudumme muuttuviin olosuhteisiin. Tämä vuosisata on muutoksen ja sopeutumisen aikaa eikä kukaan tai mikään tule muutokselta välttymään. Toiset voittavat, toiset oppivat selviytymään, toiset häviävät iäksi.

“Jokainen kokee ilmastonmuutoksen elinympäristössään, vaikutukset vain ovat kovin erilaisia. Jossain se tarkoittaa tukahduttavaa kuumuutta, toisaalla sulavaa ikiroutaa. Joillekin kuivaksi kovettuvaa peltoa ja vedetöntä kaivoa, toisille loputtomia rankkasateita ja ennätyksellisesti voimistuvaa hirmumyrskyä. Jossain metsä kasvaa aiempaa nopeammin, toisaalla sitä palaa aiempaa enemmän.” Suomen luonto 2100 | Kerttu Kotakorpi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: