Tuleeko Suomeen eläinten hyvinvointi- vai pahoinvointilaki?

Suomeen ollaan säätämässä uutta lakia eläinten hyvinvoinnista. Se määrittää, miten eläimiä kohdellaan jatkossa. Nyt kenellä tahansa on mahdollisuus jättää oma lausuntonsa uudistettavasta laista – paitsi eläimillä itsellään. Lakiin on tulossa pieniä parannuksia nykytilanteeseen verrattuna, mutta isoimmat eläinten hyvinvointia koskevat seikat eivät nykyehdotuksella tulisi muuttumaan.

Poimin alle Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY:n verkkosivuilta ja Eläinoikeudet-Instagram-tililtä sekä Elisa Aaltolan Instagram-julkaisusta keskeisimmät vaatimukset, jotka lakiin mielestäni pitää kirjata. Näitä saa vapaasti käyttää oman lausuntonsa pohjana.  Ilmeisesti suositeltavaa on kuitenkin esittää asiat omin sanoin.

 1. Tuotantoeläinten häkissä pitäminen on kiellettävä. Eläinten pitää päästä toteuttamaan lajityypillisiä tarpeitaan kuten liikkumiseen, lepäämiseen, sosiaalisiin suhteisiin, ympäristön tutkimiseen, ruokailuun, leikkimiseen ja emojen kohdalla poikasten hoivaamiseen liittyviä tarpeita, jotka eivät häkkikasvatuksessa toteudu. Kaikki kanojen häkkikasvatus tulee ajaa alas siirtymäajan puitteissa, samoin kuin parsinavetat ja sikojen porsitushäkit. Uudessa eläinsuojelulaissa ei puututa häkkikasvatukseen, vaikka Euroopan komissiokin on jo suunnittelemassa häkkikasvatuksen kieltämistä.
 2. Turkistarhaus pitää lakkauttaa. Turkistarhaus on räikeästi eläinten hyvinvointia rikkova tuotantoala. Lisäksi se on kuoleva ala, mikä näkyy jo ympäri Eurooppaa turkistuotannon alasajamisena. Suomen pitää hypätä samaan kelkkaan pikimmiten. Turkiseläinten kasvatus ei kuulu nykypäivään.
 3. Kaikkien nautojen on päästävä laiduntamaan ja ulkoilemaan ympäri vuoden.
 4. Kaikille eläimille on taattava oikeus jatkuvaan juomaveteen. Puhdas juomavesi on perustavanlaatuinen tarve eikä sitä voi evätä turkiseläimiltä.
 5. Eläinten itseisarvo on kirjattava lakipykäliin. Eläin on arvokas sellaisenaan, riippumatta sen arvosta ihmiselle. Eläin ei saa lakitekstissä rinnastua esineeseen, jonka ainoa arvo on ihmisen omaisuutena.
 6. Parsinavetat on kiellettävä. Vanhoista parsinavetoista on luovuttava siirtymäajalla ja uusien rakentaminen kielletään.
 7. Porsaiden kirurginen kastraatio on kiellettävä. Kastraatio tuottaa eläimille turhaa kärsimystä vain ihmisten makutottumusten vuoksi. 
 8. Broilerien hyvinvointia pitää parantaa. Teurastamolla tehtävä hyvinvointiarviointi ei riitä vaan hyvinvointia pitää seurata ja edistää jo tuotantotilalla. Tutkimukset osoittavat, että nykyisenlainen broilerintuotanto aiheuttaa eläimille valtavaa psyykkistä ja fyysistä kärsimystä.
 9. Kalojen elinolosuhteille tuotantolaitoksissa pitää asettaa selkeät hyvinvointimittarit. Kalojen massatukehduttamiselle pitää etsiä vaihtoehtoja. Turhaa kärsimystä ja kivun tuottamista kaloille pitää kaikin keinoin pyrkiä vähentämään.
 10. Uusia eläinlajeja ei saa määritellä tuotantoeläimiksi. Niin ympäristö-, eläinten hyvinvointi -kuin ravinnontuotannon tehokkuussyytkin puhuvat tuotantoeläinten vähentämisen puolesta. Siksi ei ole mitään perusteita lisätä tuotantoeläinten määrää, kun määrää tulisi nimenomaan pyrkiä vähentämään. 
 11. Eläinsuojeluvalvonta tulee järjestää myös päivystysaikaan. Tarvitaan lisää valvontaeläinlääkärin virkoja, jotta eläinten hyvinvoinnista voidaan huolehtia nykyistä paremmin. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja on lisättävä.
 12. Löytöeläinten kuljetus eläinten talteenottopaikkaan on järjestettävä kunnan toimesta eikä vapaaehtoispohjalta.
 13. Loukkaantuneiden ja emottomien luonnonvaraisten eläinten hoito on järjestettävä kunnan toimesta eikä vapaaehtoispohjalta. 

Kuka tahansa voi jättää lausunnon laista lähettämällä sähköpostilla mieluiten word-muotoisen tiedoston osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi. Toivon, että jaksaisit nähdä sen pienen vaivan, että kopioit näistä ylläolevista kohdista mielestäsi tärkeimmät ja lähetät lausuntosi Maa- ja metsätalousministeriölle. 

Mikäli sähköpostin lähettäminen tuntuu liian työläältä, vähintä mitä voit tehdä, on allekirjoittaa SEY:n vetoomus, joka luovutetaan maa- ja metsätalousministeriölle.

Kiitos, kun olet heidän puolellaan, jotka eivät voi itse oikeuksiaan puolustaa!

Artikkelin kuva Diego San / Unsplash

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: